23 juli 2012

Vänner och fiender

Myggor hör till kategorin fiender. Big time. Gapiga, gängbildande och allt för påstridiga småligister, som har missat att det är fult att inte fråga om lov först.

I den gamla ladugården bor det i alla fall ett par riktiga vänner. Ladusvalorna. Tror jag skulle kunna sitta i timtal och förundras över deras flygförmåga. I hög fart närmar de sig ladugårdsväggen och varje gång är jag övertygad om att det ska bli en ladusvala mindre i världen. Att de ska missa det lilla hålet under takplåten och flyga rakt in i väggen. Varje gång de flyger in för att mata sina ungar drar jag en lättnadens suck.

Visst skulle det gå att inhandla en gasolluktande myggfälla i kampen mot myggen. Fast där går gränsen. Ladusvalornas tillgång på mat skulle minska. Så mycket sämre.

Fast jag har bjudit in en ny vän i konspirationen mot myggorna. Mygghatten. Så mycket bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar